Nét văn hoá ở công ty Hàn Quốc: Tìm hiểu và suy ngẫm
Tiêu đề:      Nét văn hoá ở công ty Hàn Quốc: Tìm hiểu và suy ngẫm
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      2611824822
Năm xuất bản:      2006
Số xuất bản:      7
Số trang:      57-62
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày những tìm hiểu và suy ngẫm về nét văn hoá ở công ty Hàn Quốc như xây dựng thương hiệu, giảng dạy truyền thống văn hóa của công ty, kỷ luật lao động, quan hệ giữa các cấp lãnh đạo với nhân viên.

Từ khóa:      Hàn Quốc, văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, công ty, công ty Hàn Quốc
Lượt xem:      1110
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.