Đô thị hoá và một số tác động đến gia đình Hàn Quốc
Tiêu đề:      Đô thị hoá và một số tác động đến gia đình Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Trần Mạnh Cát
Mã tài liệu:      1526393034
Năm xuất bản:      2006
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trên tạp chí “Nghiên cứu Đông Bắc Á” số 5/2006. Bài viết trình bày đô thị hoá và một số tác động đến gia đình Hàn Quốc. Gia đình truyền thống, gia đình hiện đại, cơ cấu và quy mô hộ gia đình.

Từ khóa:      Hàn Quốc, xã hội, xã hội Hàn Quốc, văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, đô thị hóa, gia đình Hàn Quốc
Lượt xem:      1160
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.