Giải quyết các vấn đề xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế - kinh nghiệm Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam
Tiêu đề:      Giải quyết các vấn đề xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế - kinh nghiệm Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Ngô Xuân Bình
Mã tài liệu:      1382053754
Năm xuất bản:      2006
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trên tạp chí "Nghiên cứu Đông Bắc Á" số 4/2006. Bài viết trình bày các kinh nghiệm của Hàn Quốc: Phát triển kinh tế được đẩy trước một bước và sau đó kết hợp với việc giải quyết các vấn đề xã hội; Ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng điều chỉnh định hướng phát triển, cải tổ cơ cấu kinh tế, cải cách công ty và đồng thời chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân; Hàn Quốc được coi là một trong những quốc gia công nghiệp hoá mới giải quyết tốt vấn đề phát tiển nguồn nhân lực và đô thị hoá; Chủ động giải quyết các vấn đề bất bình đẳng xã hội và an sinh xã hội - một đặc điểm ró nét trong chính sách xã hội của Chính phủ Hàn Quốc; Những cố gắng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Chính phủ góp phần đẩy lùi tham nhũng song cuộc chiến vẫn còn cam go; Những nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Những gợi ý cho Việt Nam: Cần đổi mới quan niệm trong việc nhận thức các vấn đề xã hội; Coi việc giải quyết các vấn đề xã hội chủ yếu  là sự nghiệp của toàn dân; tạo điều kiện để cho một bộ phận dân cư giàu lên trước và từng bước xây dựng tầng lớp trung lưu khá giả; Gia tăng tốc độ của cải cách hành chính và thể chế; Coi trọng vai trò khuyến khích các tổ chức phi Chính phủ (NGO) và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề xã hội chủ yếu.

Từ khóa:      Hàn Quốc, xã hội, xã hội Hàn Quốc, kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, Việt Nam, vấn đề xã hội
Lượt xem:      1124
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.