Tỉ lệ sinh giảm - một trong những vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Hàn Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Tỉ lệ sinh giảm - một trong những vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Hàn Quốc hiện nay
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Trần Quang Minh
Mã tài liệu:      3027883951
Năm xuất bản:      2006
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trên tạp chí "Nghiên cứu Đông Bắc Á" số 2/2006. Bài viết trình bày tình hình biến động dân số ở Hàn Quốc. Nguyên nhân giảm tỉ lệ sinh. Chính sách dân số của Chính phủ.

Từ khóa:      Hàn Quốc, xã hội Hàn Quốc, dân số, tỷ lệ sinh, chính sách dân số
Lượt xem:      1072
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.