Bàn về tính nóng vội của người Hàn Quốc
Tiêu đề:      Bàn về tính nóng vội của người Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lê Huy Tiêu
Mã tài liệu:      1731243217
Năm xuất bản:      2004
Số trang:      3
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trên số 2/2004. Nội dung chính của bài tạp chí đề cập đến một trong những cá tính của người Hàn Quốc- đó là hay nôn nóng, rất dễ xúc động- Một cá tính "nóng vội" nổi tiếng trên thế giới. Song bên cạnh cá tính này, bài viết cũng đề cập tới những đức tính tốt như: khoan thai, tế nhị... ẩn sâu cá tính "nóng vội" này.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Văn hóa, Xã hội, Văn hóa Hàn Quốc, Xã hội Hàn Quốc, Tính cách, Người Hàn Quốc
Lượt xem:      1153
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.