Tìm hiểu chính sách phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 1945 - 1979 của Hàn Quốc
Tiêu đề:      Tìm hiểu chính sách phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 1945 - 1979 của Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Trần Thị Minh
Mã tài liệu:      5355787153
Năm xuất bản:      1998
Số xuất bản:      6
Số trang:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Từ khóa:      Hàn quốc, nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, chính sách, 1945 - 1979
Lượt xem:      1185
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.