Những yếu tố văn hóa - xã hội và giáo dục con người trong quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc và những vấn đề đặt ra trong chiến lược toàn cầu hóa hiên nay
Tiêu đề:      Những yếu tố văn hóa - xã hội và giáo dục con người trong quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc và những vấn đề đặt ra trong chiến lược toàn cầu hóa hiên nay
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Ngô Thị Trinh
Mã tài liệu:      8958217262
Năm xuất bản:      1998
Số xuất bản:      2
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Từ khóa:      văn hóa, xã hôi, giáo dục, phát triển kinh tế Hàn Quốc, chiến lược toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Lượt xem:      1066
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.