Hiện thực nông thôn Bán đảo Triều Tiên và Việt Nam những năm 1930 trong tác phẩm văn học của Park Yeong Jun và Ngô Tất Tố
Tiêu đề:      Hiện thực nông thôn Bán đảo Triều Tiên và Việt Nam những năm 1930 trong tác phẩm văn học của Park Yeong Jun và Ngô Tất Tố
Mục:      Kinh tế, Triều Tiên, Hàn Quốc
Tác giả:      Trần Thị Lan Anh
Mã tài liệu:      5360306640
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      11
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt:  Nhìn về lịch sử, Việt Nam và Bán đảo Triều Tiên đều trải qua một thời kỳ đen tối dưới ách thống trị và đô hộ của chính quyền thực dân. Những  tác phẩm văn học có bối cảnh nông thôn và phản ánh sâu sắc những mâu thuẫn, xung đột của xã hội nông thôn xuất hiện trong thời kỳ này của cả hai không phải là ít. Trong số đó phải kể đến Người nông dân gương mẫu (1934) của Park Yeong Jun và Tắt đèn (1936) của Ngô Tất Tố. Thông qua phân tích tác phẩm làm rõ bản chất của chính sách bóc lột mà chính phủ thực dân Nhật áp đặt ở nông thôn Bán đảo Triều Tiên và chính phủ thực dân Pháp áp dụng ở nông thôn Việt Nam, đồng cảm với số phận của người nông dân sống dưới sự thống trị hà khắc của thực dân, bài viết đồng thời tìm hiểu bối cảnh tương đồng của xã hội nông thôn Bán đảo Triều Tiên và xã hội nông thôn Việt Nam trong thời kỳ này, và làm rõ sự khác biệt trong đối ứng với hiện thực của các nhân vật nông dân điển hình xuất hiện trong hai tác phẩm. 

Từ khóa:      Việt Nam, Hàn Quốc, Nông thôn, Ngô Tất Tố, Park Yeong Jun
Lượt xem:      2219
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.