Yếu tố nội và ngoại sinh trong sự hình thành, phát triển “văn học mới” Korea từ những phối cảnh nghiên cứu
Tiêu đề:      Yếu tố nội và ngoại sinh trong sự hình thành, phát triển “văn học mới” Korea từ những phối cảnh nghiên cứu
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa, Triều Tiên
Tác giả:      Phan Thị Thu Hiền
Mã tài liệu:      1120168992
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      6
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Qua lịch sử nghiên cứu yếu tố nội và ngoại sinh trong quá trình hình thành, phát triển “văn học mới” (sin munhak) ở Korea, có thể thấy nổi bật ba hướng tiếp cận. Hướng tiếp cận thứ nhất hình thành từ những năm 1950 dựa trên quan điểm về sự phát triển văn học Korea do những lực bên ngoài dẫn dắt. Hướng tiếp cận thứ hai (nổi lên trong những năm 1980) nhấn mạnh sự phát triển nội tại của văn học Korea. Hướng tiếp cận thứ ba (bắt đầu từ những năm 1980), các học giả chú ý tới phối cảnh quốc tế, xem văn học Korea như một bộ phận của văn học Đông Á. Bài viết này nhận diện những đặc trưng cơ bản, điểm mạnh và hạn chế của từng hướng tiếp cận đó.

Từ khóa:      Korea, Văn học mới, Thơ mới, Tiểu thuyết mới
Lượt xem:      2825
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.