Một số so sánh về chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam
Tiêu đề:      Một số so sánh về chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc, Xã hội, Quan hệ quốc tế
Tác giả:      Nguyễn Hoài Sơn
Mã tài liệu:      2895117136
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      4
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những tương đồng và khác biệt về cơ cấu tổ chức, đối tượng, phạm vi bao phủ, nguồn lực tài chính, cơ chế đóng góp và các dịch vụ phúc lợi của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Từ đó nêu ra một số gợi ý chính sách nhằm góp phần tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa:      An sinh xã hội, Bảo hiểm y tế, Hàn Quốc, Việt Nam
Lượt xem:      1570
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.