Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: kinh nghiệm Hàn Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam
Tiêu đề:      Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: kinh nghiệm Hàn Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Lê Kim Sa - Trần Đức Hiệp
Mã tài liệu:      2270077515
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      4
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

 Tóm tắt: Cuộc khủng hoảng tài chính 1997 đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng của Hàn Quốc buộc Chính phủ Hàn Quốc phải yêu cầu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hỗ trợ với những chính sách khắc khổ và công bố một khuôn khổ tái cơ cấu cơ bản nhằm ổn định thị trường tài chính. Một thiết chế được thiết lập kèm với các chính sách tái cơ cấu mạnh mẽ ngành ngân hàng được đưa ra từ việc bơm tiền vào các ngân hàng không có khả năng thanh khoản, quốc hữu hóa các tổ chức vỡ nợ, mua lại và đóng cửa các ngân hàng và thanh lý tài sản cũng như bảo đảm tính bền vững cho hệ thống tài chính. Vì thế, quá trình tái cơ cấu ngành ngân hàng của Hàn Quốc trên thực tế kéo dài hơn nửa thập kỷ với định hướng thị trường để bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động đúng chức năng và lành mạnh trở lại. Có thể thấy, những hành động quyết đoán, mạnh mẽ và toàn diện của Chính phủ là rất quan trọng trong việc bảo đảm sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng, bảo đảm cho sự phát triển lâu dài.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Tái cơ cấu, Ngân hàng, Hệ thống tài chính
Lượt xem:      1307
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.