Vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc tới các nước CLMV
Tiêu đề:      Vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc tới các nước CLMV
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Trương Quang Hoàn
Mã tài liệu:      1314574964
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      1
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

 Tóm tắt: Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam (gọi tắt là CLMV) nằm trong nhóm những quốc gia nhận được hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc nhiều nhất khi nước này bắt đầu hoạt động viện trợ của mình từ đầu thập niên 1990. Cùng với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ODA từ Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo của CLMV. Tuy nhiên bên cạnh những tác động tích cực, ODA của Hàn Quốc tới CLMV còn nhiều hạn chế cần được khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ODA, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa CLMV với các nước ASEAN còn lại.

Từ khóa:      ODA, Hàn Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma
Lượt xem:      1065
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.