Gia đình Hàn Quốc hiện đại: Những đặc điểm chủ yếu
Tiêu đề:      Gia đình Hàn Quốc hiện đại: Những đặc điểm chủ yếu
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Trần Thị Nhung
Mã tài liệu:      2216542649
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      12
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Hàn Quốc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị truyền thống trong gia đình. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gia đình ở Hàn Quốc có sự thay đổi theo hướng thu nhỏ về quy mô, đơn giản về cơ cấu, mô hình gia đình hạt nhân trở nên phổ biến. Sự thay đổi về quan niệm giá trị gia đình thể hiện qua sự nhìn nhận về kết hôn, ly hôn “nhẹ nhàng” hơn, việc “sống thử” ngày càng trở nên phổ biến và vai trò giới trong gia đình được cải thiện rõ rệt theo hướng phụ nữ ngày càng được bình đẳng với nam giới. Sự ảnh hưởng của giáo dục đến tính bền vững của gia đình cũng là vấn đề đang được  quan tâm nghiên cứu trong gia đình Hàn Quốc hiện đại.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Gia đình hiện đại, Truyền thống, Phụ nữ
Lượt xem:      1149
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.