Triết lí JIT trong các công ty thuộc các ngành công nghiệp nặng hàng đầu tại Hàn Quốc
Tiêu đề:      Triết lí JIT trong các công ty thuộc các ngành công nghiệp nặng hàng đầu tại Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Thị Hoa Mai
Mã tài liệu:      1733561878
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      11
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Triết lý JIT (Just-in-time/kịp thời) ra đời ở Nhật Bản. Đây là triết lý, chiến lược và phương pháp kinh doanh. Nó được áp dụng vào sản xuất nhằm tăng cường lợi ích vật chất và giảm thời gian, giảm diện tích làm việc, tăng những lợi ích phi vật chất và mang tính chiến lược như khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và thế giới. Với ưu thế như vậy, nó được các công ty lớn của Hàn Quốc áp dụng trong sản xuất. Bài viết này nghiên cứu một số yếu tố thành công của JIT và những hệ quả của nó trong điều kiện cụ thể là các doanh nghiệp công nghiệp nặng của Hàn Quốc.

Từ khóa:      Triết lý JIT, Công nghiệp nặng, Công ty Hàn Quốc
Lượt xem:      972
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.