Vấn đề giáo dục con người trong hương ước chữ Hán thời Choson thế kỷ thứ XVII-XVIII
Tiêu đề:      Vấn đề giáo dục con người trong hương ước chữ Hán thời Choson thế kỷ thứ XVII-XVIII
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Đỗ Thị Hà Thơ
Mã tài liệu:      2776347073
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      11
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Những chuyển biến của tình hình chính trị trong nước và khu vực là tiền đề cho sự khởi sắc của Nho giáo trên mảnh đất Choson. Ở đó, những chủ thể lịch sử từng bước thâm nhập vào địa vực ý thức hệ tư tưởng phong kiến  để “tu –  tề –  trị – bình ”, khởi nguồn cho sự nghiệp trồng người của nước mình. Điều này đã xúc tiến toàn bộ quá trình giáo dục đạo làm người từ cái nôi gia đình, hương đảng đến xã hội. Từ đó, cung cấp cái nhìn tổng thể về sự thẩm thấu và vận dụng linh hoạt triết lý Nho học của triều đại Choson trong giai đoạn nhất định, dùng chính sức mạnh tư tưởng của kẻ xâm lược để chống lại họ, thêm một lần nữa khẳng định dòng chảy văn hóa của Choson với các nước đồng văn. 

Từ khóa:      Hương ước, Hương ước chữ Hán, Đạo làm người, Nho giáo Choson, Văn hóa ứng xử
Lượt xem:      972
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.