Biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc: tác động và ứng phó
Tiêu đề:      Biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc: tác động và ứng phó
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Phạm Thị Xuân Mai
Mã tài liệu:      6615928294
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      6
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Nhận thức rõ về những nguy cơ do BĐKH gây ra, Hàn Quốc đã tích cực hành động để giảm nhẹ tác động và thích nghi với BĐKH. Để giảm bớt mức phát thải khí nhà kính (KNK), Hàn Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp như thực thi các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích các công ty tự nguyện đăng ký giảm phát thải KNK, có chế độ ưu đãi cho những ai tham gia sớm… Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực làm thay đổi cách thức tăng trưởng, làm hài hòa giữa phát triển kinh tế và đảm bảo chất lượng cuộc sống khi chuyển sang nền kinh tế các bon thấp. Nghiên cứu kinh nghiệm ứng phó với BĐKH của Hàn Quốc sẽ là việc làm thiết thực góp phần vào xây dựng chiến lược ứng phó với BĐKH của nước ta.

Từ khóa:      trường, Biến đổi khí hậu, Cơ chế phát triển sạch, Hàn Quốc
Lượt xem:      1119
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.