Đánh giá xu thế nghiên cứu thế hệ của Hàn Quốc và một số liên hệ với Việt Nam
Tiêu đề:      Đánh giá xu thế nghiên cứu thế hệ của Hàn Quốc và một số liên hệ với Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      3151561117
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      5
Số trang:      13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu tầm quan trọng của nghiên cứu thế hệ trong nghiên cứu biến động và hòa hợp xã hội trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu thế hệ ở Hàn Quốc, nêu ra một số vấn đề và giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu thế hệ ở Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam. Nghiên cứu thế hệ ở Hàn Quốc được quan tâm từ khá sớm với nhiều nghiên cứu đa dạng như nghiên cứu nhị phân nhóm tuổi, nghiên cứu tập hợp sinh đồng trải nghiệm, nghiên cứu phương pháp phân chia thế hệ…Các nghiên cứu này tuy đã đạt được kết quả nhất định nhưng còn thiếu tính thống nhất do bị chi phối bởi chủ quan của nhà nghiên cứu trong phân chia thế hệ, xem xét đặc trưng và định danh thế hệ. Việc sử dụng tài liệu điều tra thực tế trong một thời gian dài, xem xét sự khác biệt giữa các nhóm rồi phân chia thế hệ có thể giải đáp khách quan câu hỏi có những thế hệ nào đang cùng tồn tại trong xã hội hiện nay. Từ đó, trên cơ sở phân tích sự khác biệt về tuổi tác, trải nghiệm, giá trị quan, hành vi để định danh cho từng thế hệ là một hướng nghiên cứu cần thiết cho nghiên cứu thế hệ ở Hàn Quốc và cả ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa:      Nghiên cứu thế hệ, Tập hợp sinh đồng trải nghiệm, Phân chia, Định danh, Biến động xã hội, Hàn Quốc, Việt Nam
Lượt xem:      845
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.