Tìm hiểu tín ngưỡng phồn thực của người Hàn
Tiêu đề:      Tìm hiểu tín ngưỡng phồn thực của người Hàn
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Cao Thế Trình
Mã tài liệu:      7391488975
Năm xuất bản:      2009
Số xuất bản:      1
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trên cơ sở phân tích các dấu tích của tín ngưỡng phồn thực ở người Hàn trong các hình thức ma thuật cầu mưa, cầu ngư, và cầu sinh sôi nảy nở, tác giả đi đến kết luận: Cũng giống như người Việt, tín ngưỡng phồn thực ở người Hàn không có các hình thức săn đầu tế máu; trong khi đó, dấu tích thờ sinh thực khí, thờ các hành vi giao phối ở người Hàn thể hiện rất rõ nét, “lộ liễu” hơn hẳn so với tín ngưỡng cùng loại ở người Việt. Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của văn hóa truyền thống trước văn hóa, thể hiện khát vọng trường tồn mạnh mẽ của Hàn tộc trước những luồng văn hóa ngoại sinh.

Từ khóa:      Tín ngưỡng, Phồn thực, Hàn Quốc
Lượt xem:      983
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.