Hợp tác văn hoá đa phương Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với ASEAN
Tiêu đề:      Hợp tác văn hoá đa phương Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với ASEAN
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Vũ Tuyết Loan
Mã tài liệu:      1416316555
Năm xuất bản:      2007
Số xuất bản:      11
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ngay từ khi thành lập, ASEAN đã chú trọng tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, nâng cao hiểu biết về các nền văn hoá trong ASEAN và ngoài khu vực. Ngày nay, ASEAN đang xây dựng một cộng đồng văn hoá  xã hội, do đó ASEAN càng cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, cần huy động các nguồn lực khác nhau, bao gồm các nguồn lực của giới kinh doanh và các tổ chức quốc tế để cùng với Quỹ Văn hoá ASEAN duy trì và làm phong phú thêm hoạt động văn hoá quan trọng này. Quan hệ văn hoá giữa ASEAN với các nước đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Canada, Ấn Độ, thực sự sẽ làm tăng thêm vốn hiểu biết, giúp đỡ nhau cho sự hợp tác giữa các nước đạt được hiệu quả cao hơn. Bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới quan hệ hợp tác văn hoá đa phương Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản với ASEAN.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Hợp tác văn hóa
Lượt xem:      940
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.