Vài nét về công tác biên soạn giáo trình và giảng dạy môn lịch sử Korea thuộc chuyên ngành Korea học ở Việt Nam
Tiêu đề:      Vài nét về công tác biên soạn giáo trình và giảng dạy môn lịch sử Korea thuộc chuyên ngành Korea học ở Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lê Đình Chỉnh
Mã tài liệu:      3017333214
Năm xuất bản:      2007
Số xuất bản:      10
Số trang:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cũng như lịch sử Việt Nam, lịch sử Korea là môn học chứa đựng nhiều nội dung khoa học quan trọng. Để có thể chuyển tải khối lượng kiến thức của môn học này đến người học, chúng tôi cho rằng trước hết là cần phải có giáo trình, bài giảng của môn học. Nói cách khác, công tác biên soạn giáo trình và bài giảng đối với môn học này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của quá trình dạy và học. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, việc biên soạn giáo trình lịch sử Korea ở Việt Nam trong những năm qua còn nhiều hạn chế.

Từ khóa:      Lịch sử, Hàn Quốc, Korea học
Lượt xem:      952
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.