Về một số bộ môn nghệ thuật biểu diễn ở Hàn Quốc
Tiêu đề:      Về một số bộ môn nghệ thuật biểu diễn ở Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      4074144271
Năm xuất bản:      2007
Số xuất bản:      3
Số trang:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Từ khóa:      Nghệ thuật biểu diễn, Hàn Quốc
Lượt xem:      876
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.