Một vài so sánh về chế độ khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly của Hàn Quốc
Tiêu đề:      Một vài so sánh về chế độ khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly của Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc, Lịch sử, Triều Tiên, Văn hóa
Tác giả:      Bùi Thị Thoa
Mã tài liệu:      3006014337
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      3
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      4.5 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Giáo dục luôn là yếu tố căn bản để phát triển nền văn hóa mỗi quốc gia, Việt Nam và Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Khi nhà Lý được thành lập ở nước ta cũng là lúc nền giáo dục theo tư tưởng Nho giáo được đề cao, khoa cử trở thành con đường quan trọng để tuyển chọn quan lại ra giúp nước. Tương tự, dưới triều đại Cao Ly ở Hàn Quốc, với việc xây dựng Quốc Tử Giám ở Khai Thành vào năm 992 nhằm đào tạo quan lại có đủ năng lực điều hành quốc gia đã chứng tỏ sự quan tâm của triều đình đối với vấn đề giáo dục. Việc chú trọng phát triển giáo dục theo Nho giáo cùng sự tương thích về niên đại tồn tại giữa hai triều đại của hai quốc gia là những cơ sở chính đề chúng tôi thực hiện sự so sánh trong bài viết này.

Từ khóa: Giáo dục, Khoa cử, Cao Ly, Triều Lý, Quốc Tử Giám

Từ khóa:      Giáo dục, Khoa cử, Cao Ly, Triều Lý, Quốc Tử Giám
Lượt xem:      2102
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.