Nông dân trong phát triển nông thôn: Từ phong trào Samuel Hàn Quốc đến chương trình nông thôn mới của Việt Nam
Tiêu đề:      Nông dân trong phát triển nông thôn: Từ phong trào Samuel Hàn Quốc đến chương trình nông thôn mới của Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Hoài Sơn
Mã tài liệu:      1919047654
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      12
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0.5 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Phong trào Saemaul ra đời năm 1970 ở Hàn Quốc với mục tiêu thay đổi diện mạo khu vực nông thôn nghèo nàn, lạc hậu trong bối cảnh công nghiệp hóa. Năm 2011 Việt Nam chính thức phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển nông thôn. Phân tích mối quan hệ giữa chính sách và đặc điểm xã hội của nông dân từ hai chương trình này, bài viết mong muốn góp phần thảo luận về vai trò chủ thể và những giá trị của người nông dân trong phát triển nông thôn.

 

Từ khóa: Phong trào Saemaul, Nông thôn mới, Nông dân

Từ khóa:      Phong trào Saemaul, Nông thôn mới, Nông dân
Lượt xem:      910
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.