Hàn Lưu tại một số nước châu Á
Tiêu đề:      Hàn Lưu tại một số nước châu Á
Mục:      Hàn Quốc, Nghiên cứu khu vực, Văn hóa
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      1204967687
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      7
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Trên cơ sở xác định rõ khái niệm Hàn lưu, bài viết khái quát tình hình lan tỏa văn hóa Hàn Quốc đến một số nước Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, đặc biệt lưu ý đến Việt Nam và chỉ ra, phân tích, chứng minh sự ảnh hưởng của Hàn lưu đối với văn hóa tiêu dùng, văn hóa ứng xử, văn hóa thời trang… trong văn hóa Việt Nam đương đại. Đồng thời, bài viết cũng nêu ra và phân tích nguyên nhân sâu xa tạo nên Hàn lưu.

Từ khóa: Văn hóa, Hàn lưu, Tiêu dùng, Thời trang

Từ khóa:      Văn hóa, Hàn lưu, Tiêu dùng, Thời trang
Lượt xem:      1513
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.