Những chính sách của Hàn Quốc làm gia tăng quyền lực mềm
Tiêu đề:      Những chính sách của Hàn Quốc làm gia tăng quyền lực mềm
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      2355475324
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      12
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

   Tóm tắt: Joseph Nye chỉ ra những yếu tố tạo nên quyền lực mềm là chính sách quốc gia, hệ giá trị quốc gia và văn hóa quốc gia. Bài viết trên cơ sở đó quy chiếu vào Hàn Quốc để tìm hiểu những chính sách của Hàn Quốc làm gia tăng quyền lực mềm như chính sách đẩy mạnh xuất khẩu; thực hiện chính sách Ánh Dương; phát triển khoa học và công nghệ; phát triển công nghiệp văn hóa; Hàn lưu lan tỏa; thúc đẩy giảng dạy tiếng Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc học ở nước ngoài, tạo nên một Hàn Quốc thịnh vượng và năng động, thu hút sự chú ý của thế giới .

Từ khóa: Hàn Quốc, Quyền lực mềm, Joseph Nye, Ánh Dương, Công nghiệp văn hóa, Hàn lưu

Từ khóa:      Hàn Quốc, Quyền lực mềm, Joseph Nye, Ánh Dương, Công nghiệp văn hóa, Hàn lưu
Lượt xem:      923
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.