Vài nét về phong trào dân tộc ở Việt Nam và Choson thời cận đại
Tiêu đề:      Vài nét về phong trào dân tộc ở Việt Nam và Choson thời cận đại
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lê Đình Chỉnh
Mã tài liệu:      1603969290
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      12
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Vào thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Việt Nam và Choson đều trở thành thuộc địa của Pháp và Nhật Bản. Không cam chịu bị các thế lực thực dân, đế quốc nô dịch, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ ở hai nước. Có thể thấy, phong trào dân tộc ở mỗi nước có những phương thức vận động riêng về hình thức và phương pháp đấu tranh, nhưng đều xuất phát từ mục tiêu chung là giành độc lập, tự do cho mỗi dân tộc. Mặc dù về mức độ thành công có khác nhau, nhưng nhìn chung, phong trào dân tộc ở mỗi nước trong giai đoạn này đã để lại những thành tựu và những bài học lịch sử lớn, làm tiền đề quan trọng cho mỗi nước bước vào giai đoạn mới.

Từ khóa: Việt Nam, Hàn Quốc, Cận đại, Phong trào giải phóng dân tộc

Từ khóa:      Việt Nam, Hàn Quốc, Cận đại, Phong trào giải phóng dân tộc
Lượt xem:      790
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.