Phát triển khoa học công nghệ của Hàn Quốc, thực trạng và giải pháp
Tiêu đề:      Phát triển khoa học công nghệ của Hàn Quốc, thực trạng và giải pháp
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Hà Nam
Mã tài liệu:      60
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      4
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Từ khóa:      khoa học, công nghệ, Việt Nam, Hàn Quốc
Lượt xem:      838
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.