Sự thân thiện đặc biệt giữa sứ giả Việt Nam và sứ giả Hàn Quốc trong các chuyến đi sứ Trung Quốc
Tiêu đề:      Sự thân thiện đặc biệt giữa sứ giả Việt Nam và sứ giả Hàn Quốc trong các chuyến đi sứ Trung Quốc
Mục:      Hàn Quốc, Trung Quốc, Quan hệ quốc tế, Lịch sử
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      50
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      12
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Từ khóa:      sứ giả, Việt Nam, Hàn Quốc, đi sứ
Lượt xem:      1464
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.