QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ĐA DẠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC
Tiêu đề:      QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ĐA DẠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Tống Thùy Linh
Mã tài liệu:      29
Năm xuất bản:      2009
Số xuất bản:      6
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ĐA DẠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

Đăng ngày: 19-09-2014, 11:52 | Danh mục: Bài viết Tạp chí » Năm 2009 » Số 6

 

Thảo luận về đa dạng hoá nguồn nhân lực lần đầu tiên được bắt đầu tại Mỹ và trong nhiều thập niên vấn đề quản lý nguồn nhân lực đa dạng đã trở thành một chủ đề chính trong các doanh nghiệp Mỹ. Ngày nay, không chỉ tại nước Mỹ mà ở hầu khắp các nước trên thế giới, cùng với quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ và sự phát triển kinh tế xuyên quốc gia, sự tăng nhanh số nhân viên ngoại quốc, sự tham gia sôi nổi của nữ giới vào hoạt động kinh tế. v.v… đã trở thành hiện tượng phổ biến. Điều này đã làm biến đổi thành phần của nguồn nhân lực dẫn tới hình thành nên nguồn nhân lực đa dạng và phương thức quản lý đa dạng tại các quốc gia. Lực lượng lao động và vấn đề quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng có những biến đổi tương tự.

Các công ty đa quốc gia hàng đầu tại Mỹ như Google, IBM, Xerox, Motorola, Johnson&Johnson, Coca-Cola… đều có một nguồn nhân lực đa dạng. Nguồn nhân lực đa dạng mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty vì cung cấp nhiều ý tưởng, sáng kiến; đa dạng hoá mạng lưới hoạt động và tăng hiệu quả sử dụng nhân tài. Nhưng mặt khác cũng gây ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động của công ty bởi chứa đựng những bất đồng, trở ngại trao đổi ý kiến và tranh cãi về sự bất bình đẳng. Tác động hai mặt của nguồn nhân lực đa dạng gây áp lực lên xã hội: bảo đảm công bằng, hoà hợp dân tộc, bảo vệ những nhóm dễ tổn thương và trách nhiệm xã hội.  Để thích ứng và phát triển, các công ty cần tăng cường thu nhập thông tin, đẩy mạnh khai thác thị trường mới, nâng cao hình ảnh và tham gia tích cực vào quá trình toàn cầu hoá. Phương thức quản lý đa dạng đã xuất hiện nhằm thực hiện các mục tiêu trên.

Quản lý nguồn nhân lực đa dạng (sau đây được gọi tắt là quản lí đa dạng) được hiểu như một cách tiếp cận tổ chức chiến lược để phát triển lực lượng lao động đa dạng, thay đổi văn hoá tổ chức và trao quyền cho người lao động([1]). Mục đích của quản lý đa dạng là khai thác tiềm năng tích cực của sự đa dạng và chuyển hoá những tiềm năng đó thành kết quả thực sự. Tổ chức sẽ đánh giá lại cấu trúc và giải quyết dựa trên quan điểm cơ hội công bằng đối với mọi nhân viên. Nhiều công ty,  tổ chức đã phát triển các chương trình quản lý đa dạng và đạt được một số thành công. Được bắt nguồn từ Mỹ trong những năm 1980, quản lý đa dạng hiện nay đã đạt tới một mức độ nhất định và được thiết lập trong nhiều tổ chức khác nhau.

Nhận thức được xu thế đó, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã cố gắng tái sinh những hoạt động quản lý bằng cách áp dụng quản lý đa dạng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần tiến hành: quản lý nhân sự thân thiện đa dạng, quản lý thân thiện gia đình và chính sách văn hóa đa dạng. Quản lý nhân sự thân thiện đa dạng gồm các chế độ tuyển dụng, phát triển, đánh giá, đãi ngộ, thăng tiến, tham gia. Bài viết này xin giới thiệu một cách khái quát quản lý nhân sự thân thiện đa dạng trong doanh nghiệp Hàn Quốc.

1. Quan điểm về quản lý đa dạng của doanh nghiệp Hàn Quố

Từ khóa:      quản lý, nguồn nhân lực, đa dạng, gia đình
Lượt xem:      952
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.