Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh
Tiêu đề:      Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh
Mục:      Hàn Quốc, Quan hệ quốc tế, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Park Noh wan
Mã tài liệu:      65
Nhà xuất bản:      Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      8
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Từ khóa:      chính sách, đối ngoại, Việt Nam, Hàn Quốc, thay đổi
Lượt xem:      1589
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.