Sự tích cực và chủ động của Hàn Quốc trong giao lưu tiếp biến với văn hóa Trung Quốc: trường hợp tiếp nhận và sử dụng chữ Hán
Tiêu đề:      Sự tích cực và chủ động của Hàn Quốc trong giao lưu tiếp biến với văn hóa Trung Quốc: trường hợp tiếp nhận và sử dụng chữ Hán
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Bùi Thị Ánh Vân
Mã tài liệu:      2151887997
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      4
Số trang:      53-59
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong lịch sử, để duy trì sự thống trị của mình tại một số nước Đông Á, cùng sức mạnh quân sự, các triều đại phong kiến Trung Hoa đã tích cực truyền bá Nho giáo, phổ biến chữ Hán trong đời sống văn hóa bản địa. Vượt qua sự áp đặt ban đầu, dân tộc Hàn Quốc đã tiếp nhận chữ Hán một cách chủ động, trên cơ sở đó sáng tạo nên hệ thống chữ viết của mình. Đến nay, chữ Hangul trên Bán đảo Triều Tiên đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

 

Từ khóa:      Giao lưu văn hóa, Chữ Hán, Hàn Quốc, Trung Quốc
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.