Nhìn lại quan hệ ngoại giao kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc - Một số đề xuất giải pháp
Tiêu đề:      Nhìn lại quan hệ ngoại giao kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc - Một số đề xuất giải pháp
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Đào Thị Nguyệt Hằng
Mã tài liệu:      1796461658
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      1
Số trang:      42-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sau 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Việt Nam được Hàn Quốc coi như trọng tâm trong quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á – một khu vực đóng vai trò trung tâm trong hợp tác Đông Á của Hàn Quốc. Do đó, thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường vai trò quan trọng hơn của Việt Nam ở Đông Nam Á là phù hợp với chính sách chiến lược của Hàn Quốc trong khu vực.Với Việt Nam, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế Việt – Hàn có vai trò quan trọng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; gia tăng vị thế của Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

 

Từ khóa:      Việt Nam, Hàn Quốc, Quan hệ ngoại giao kinh tế, Giải pháp
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.