Chính sách phát triển các đặc khu kinh tế ở Hàn Quốc và một số vấn đề đặt ra
Tiêu đề:      Chính sách phát triển các đặc khu kinh tế ở Hàn Quốc và một số vấn đề đặt ra
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      1600585916
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      9
Số trang:      44-53
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Có thể nói, chủ chương, chính sách phát triển các khu kinh tế đặc biệt (SEZs) ở Hàn Quốc đã có từ lâu (1970) tuy nhiên phải từ cuối thập niên 1990 đầu 2000 đến nay, khi bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động, chính sách phát triển các đặc khu kinh tế ở Hàn Quốc mới được thực sự chú trọng và thúc đẩy mạnh mẽ. Lý do khiến Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy mạnh mẽ các đặc khu này đó là nhằm mục tiêu phát triển cân bằng giữa các vùng, chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và tăng tính cạnh tranh quốc gia. Bài viết đi sâu tìm hiểu tình hình phát triển các đặc khu kinh tế ở Hàn Quốc, các chính sách phát triển và hỗ trợ chủ yếu của chính phủ, từ đó chỉ ra những yếu tố dẫn tới thành công cũng như những mặt hạn chế, thách thức cần khắc phục giải quyết.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Đặc khu kinh tế, Chính sách
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.