Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tiêu đề:      Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc, Xã hội
Tác giả:      Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng
Mã tài liệu:      2195334007
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      8
Số trang:      30-40
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nghiên cứu chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996. Trên cơ sở đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Khoa học và công nghệ, Chính sách nhân lực
Lượt xem:      8
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.