Những điều kiện thuận lợi đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trở thành trọng tâm của hợp tác Hàn Quốc – Mê Kông
Tiêu đề:      Những điều kiện thuận lợi đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trở thành trọng tâm của hợp tác Hàn Quốc – Mê Kông
Mục:      Hàn Quốc, Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh, Quan hệ quốc tế
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      3422959870
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      7
Số trang:      3-12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Với Chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc gần đây, hợp tác với Việt Nam được Hàn Quốc xem là trọng tâm của hợp tác Hàn Quốc-ASEAN, mà trước hết là hợp tác Hàn Quốc - Mê Kông nhằm xây dựng “cộng đồng tương lai”. Bài viết sẽ tìm hiểu những điều kiện thuận lợi trong việc đưa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam- Hàn Quốc trở thành hợp tác trọng tâm mang tầm khu vực. Sự bổ sung cho nhau về lợi thế cạnh tranh, sự đồng điệu trong mong muốn hợp tác phát triển, những thành quả to lớn trong hợp tác kinh tế, sự đa dạng và hoàn thiện của các cơ chế hợp tác cũng như sự tham gia tích cực, đầy thiện chí của Việt Nam là những điều kiện thuận lợi tạo nền tảng phát triển và tạo hiệu ứng lan tỏa cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc và Hàn Quốc - Mê Kông trong tương lai.  

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Chính sách phương Nam mới, Hợp tác Hàn Quốc – Mê Kông, Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc
Lượt xem:      25
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.