Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất
Tiêu đề:      Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế, Xã hội
Tác giả:      Ngô Thị Phương Lan
Mã tài liệu:      1679018059
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      6
Số trang:      29-36
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Saemaul Undong là phong trào làng mới được Chính phủ Hàn Quốc khởi xướng từ năm 1970 để vực dậy nền kinh tế nông thôn. Đây là chương trình phát triển nông thôn thành công đã làm rút ngắn khoảng cách thu nhập nông thôn và thành thị ở Hàn Quốc. Tinh thần Saemaul đã trở thành một di sản của Hàn Quốc và thế giới. Với các giá trị cần cù – tự lực – hợp tác, phong trào Saemaul đã lan tỏa đến nhiều nơi trong đó có Việt Nam. Qua nghiên cứu việc phát huy các giá trị văn hóa nông thôn từ phong trào Saemaul của Hàn Quốc, bài viết đưa ra khuyến nghị cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Quan điểm bài viết là văn hóa sẽ là một sức mạnh vật chất khi chúng ta biết phát huy một cách thích hợp và hiệu quả.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Saemaul Undong, Văn hóa nông thôn
Lượt xem:      16
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.