Chính sách vay vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Chung Hee (1961-1979)
Tiêu đề:      Chính sách vay vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Chung Hee (1961-1979)
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Ngọc Mai
Mã tài liệu:      2376589400
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      4
Số trang:      25-34
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết  phân tích bối cảnh ra đời, nội dung chủ yếu của chính sách vay vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc, trong giai đoạn cất cánh kinh tế Hàn Quốc lần 1, từ năm 1961-1979.  Sau đó, tác giả đi sâu vào phân tích kết quả, những thành tựu mà chính sách đã đạt được trong giai đoạn này.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Chính sách kinh tế, Vay vốn, Đầu tư
Lượt xem:      24
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.