Nghiên cứu giảng dạy văn học Hàn Quốc ở Việt Nam với tư cách một ngành nghiên cứu Hàn Quốc học tại khu vực Đông Á
Tiêu đề:      Nghiên cứu giảng dạy văn học Hàn Quốc ở Việt Nam với tư cách một ngành nghiên cứu Hàn Quốc học tại khu vực Đông Á
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Yoon Yeo Tak
Mã tài liệu:      1583051595
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      2
Số trang:      3-13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài nghiên cu này lun bàn v công tác nghiên cu văn hc Hàn Quc ti Vit Nam như mt ngành nghiên cu Hàn Quc hc trong khu vc Đông Á. Đ thc hin mc tiêu nghiên cu, người viết s gii thích hai khái nim Hàn Quc hc như mt ngành nghiên cu đt nước hc và Hàn Quc hc như mt ngành nghiên cu khu vc hc; đng thi s kho sát nhng đc thù ca ngành Hàn Quc hc vi tư cách là ngành nghiên cu khu vc hc Đông Á khu vc vn có lch s s dng ch Hán. T đó người viết khng đnh v thế ca ngành Hàn Quc hc ti Vit Nam. V mt tng quan bài nghiên cu này đưa ra nhng nhn đnh liên quan đến phương hướng và nhim v ca công tác nghiên cu văn hc Hàn Quc đang được tiến hành ti Vit Nam. Thông qua nhng lun bàn trên, người viết đưa ra nhng đ xut, trin vng nhm phát trin Hàn Quc hc ti Vit Nam.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc học, Khu vực học, Nghiên cứu văn học, Giảng dạy văn học, Văn học so sánh, Văn học đối chiếu
Lượt xem:      60
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.