Chuyển đổi nhận thức không gian với phương pháp luận nghiên cứu Hàn Quốc học
Tiêu đề:      Chuyển đổi nhận thức không gian với phương pháp luận nghiên cứu Hàn Quốc học
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Yoon Han Yeol
Mã tài liệu:      1129832529
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      2
Số trang:      14-25
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Báo cáo này tìm hiểu tình hình hiện tại của Hàn Quốc học ở Đông Á với quan điểm tự phê bình và đưa ra phương hướng phát triển trong tương lai. Chuyển đổi nhận thức không gian của Hàn Quốc học được tìm hiểu qua ba bước. Thứ nhất, chuyển đổi nhận thức từ không gian Hàn Quốc học sang Hàn Quốc học Đông Á. Thứ hai, chuyển đổi nhận thức từ không gian Nam Hàn sang Bán đảo Hàn học Đông Á. Thứ ba, chuyển đổi nhận thức từ không gian lý luận sang không gian thế giới thực của cuộc sống. Hàn Quốc học ở Đông Á đang đứng ở hai ngả: cung cấp một chiều hay tương tác lẫn nhau, tập trung giáo dục hay nghiên cứu, tìm hiểu bên ngoài hay tiến sâu bên trong. Chuyển đổi nhận thức không gian với phương pháp luận nghiên cứu Hàn Quốc học khi đạt được từng bước một, Hàn Quốc học sẽ tạo chỗ đứng tương lai trong Đông Á như một ngành nhân văn học đúng nghĩa có quan hệ mật thiết với thế giới cuộc sống đang hướng đến sự cùng tồn tại hợp nhất trong quan hệ tương tác và giao tiếp qua lại.

 

Từ khóa:      Phương pháp luận nghiên cứu Hàn Quốc học, Sự chuyển đổi nhận thức không gian, Hàn Quốc học Đông Á, Bán đảo Hàn học Đông Á
Lượt xem:      43
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.