Phát huy hiệu quả nguồn lực tài chính phục vụ phát triển của Singapore và Hàn Quốc giai đoạn 1961-1979
Tiêu đề:      Phát huy hiệu quả nguồn lực tài chính phục vụ phát triển của Singapore và Hàn Quốc giai đoạn 1961-1979
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Hường
Mã tài liệu:      1101332291
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      2
Số trang:      65-78
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Với xuất phát điểm không mấy thuận lợi như nhiều quốc gia ở Đông Á vào đầu những năm 1960, sau hơn hai thập kỷ nỗ lực phấn đấu, Singapore và Hàn Quốc đã vươn lên trở thành những nước công nghiệp hóa mới (Newly Industrialized Countries - NICs) ở Đông Á. Thành công về phát triển của hai quốc gia được đánh giá là do sự tích hợp của nhiều nguyên nhân như ý chí tự cường quốc gia - dân tộc; tầm nhìn và sự sáng suốt trong quá trình hoạch định đường lối phát triển của các nhà lãnh đạo; khả năng khai thác tài nguyên địa - chính trị, địa - kinh tế và các nguồn lực khác như nguồn nhân lực, tài lực trong và ngoài nước… Bài viết này hướng tới tìm hiểu, phân tích một cách hệ thống về cách thức quản lý và phân bổ nguồn lực tài chính của Singapore và Hàn Quốc giai đoạn 1961-1979.

 

Từ khóa:      Singapore, Hàn Quốc, Nguồn lực tài chính, Quản lý vốn 
Lượt xem:      56
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.