Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996
Tiêu đề:      Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996
Mục:      Xã hội, Kinh tế, Hàn Quốc
Tác giả:      Phạm Tuấn Anh - Phạm Mạnh Hùng
Mã tài liệu:      2438373321
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      1
Số trang:      32-40
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sự thành công của Hàn Quốc trong thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ là minh chứng điển hình rằng các nước đang phát triển với những chính sách thu hút hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn phát triển cụ thể của tiến trình phát triển đất nước, có thể biến vấn nạn chất xám thành điều phúc lành cho sự phát triển đất nước. Bài viết nghiên cứu chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996. Từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách cho Việt Nam nhằm đẩy mạnh thu hút chất xám người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển khoa học và công nghệ.

 

Từ khóa:      Chính sách, Chất xám, Kiều dân, Khoa học và công nghệ, Hàn Quốc
Lượt xem:      134
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.