Thực trạng bình đẳng giới tại Việt Nam và Hàn Quốc qua dữ liệu thống kê
Tiêu đề:      Thực trạng bình đẳng giới tại Việt Nam và Hàn Quốc qua dữ liệu thống kê
Mục:      Hàn Quốc, Xã hội
Tác giả:      Lee Kyesun
Mã tài liệu:      2301030081
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      11
Số trang:      42-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ chính là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiến bộ lâu dài của xã hội. Chỉ số GII và GGI của Việt Nam là GII 71/GGI 65 nhưng ở Hàn Quốc hai chỉ số này lại có sự chênh lệch khá lớn là GII 10/GGI 116. Tỉ lệ tham gia hoạt động kinh tế của nữ giới ở Hàn Quốc năm 2016 là 52,2%. Nhưng ở Việt Nam tỷ lệ này là 73,8%. Con số này cao hơn so với Hàn Quốc là 23,8%. Lĩnh vực đưa ra những quyết sách năm 2016 ở trong Quốc hội từ 1,0% năm 1992 lên 17,0% năm 2016. Ở Việt Nam tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV là 26,8% và con số này luôn cao hơn Hàn Quốc. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu v thực trạng bình đẳng giới của hai nước dựa trên các dữ liệu là các chỉ số v bình đẳng giới, số liệu điu tra thực tế và bình đẳng giới hiện nay của Hàn Quốc và Việt Nam.

 

Từ khóa:      Việt Nam, Hàn Quốc, Bình đẳng giới
Lượt xem:      170
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.