Issues of Vietnamese and Korean Family Names
Tiêu đề:      Issues of Vietnamese and Korean Family Names
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Cao Thi Thanh Tam - Duong Thi Thanh Phuong
Mã tài liệu:      2084287594
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      72-80
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Comparing similarities and differences in the family name’s system and the role of clan in modern life in Vietnam and Korea, the authors come to a conclusion that Korean and Vietnamese family name system was affected by Chinese parentage counterpart that they have received since the early centuries. They are strongly aware of their origin and see it as an important moral support to prove themselves and clan in modern society, especially with the traditional elite families.

 

Từ khóa:      Vietnam; Korea; Clan; Family name; Clan culture
Lượt xem:      167
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.