Vietnamese and Korean Women Status in the 15th Century Revealed in Hong Duc Code and Six Codes of Governance
Tiêu đề:      Vietnamese and Korean Women Status in the 15th Century Revealed in Hong Duc Code and Six Codes of Governance
Mục:      Hàn Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Nguyen Thi Thu Thuy
Mã tài liệu:      2843577463
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      1
Số trang:      73-80
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Vietnam and Korea have enjoyed long relationship of history and culture. In the medieval, both countries were deeply influenced by Confucianism, so the status of women in society Vietnam and Korea also had a certain relationship. This article explores the similarities and differences of women status in Vietnam and Korea in the 15th century by investigating the Early Le dynasty’s Hong Duc Code (1428-1527) in Vietnam and Korean dynasty’s Six Codes of Governance (1392-1910). Based on the findings, the article tried to reveal Vietnamese women legal status in 15th century in comparison to Korean woman at the same time for a deeper understanding of the relationship between Vietnamese and Korean women in history.

 

 

Từ khóa:      Women status, Hong Duc Code, Six Codes of Governance, Vietnam, South Korea
Lượt xem:      189
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.