Tư tưởng “Hạ nhi thượng” của Dasan Jeong Yak-yong ở Hàn Quốc thế kỷ XIX
Tiêu đề:      Tư tưởng “Hạ nhi thượng” của Dasan Jeong Yak-yong ở Hàn Quốc thế kỷ XIX
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Hoàng Thị Thơ
Mã tài liệu:      9373779094
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      9
Số trang:      61-70
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Khi tìm hiểu về lịch sử tư tưởng Hàn quốc thời Choseon có thể thấy nổi bật nhất trong các triết gia thế kỷ XVIII-XIX là Dasan Jeong Yak-yong (1762-1836). Ông không chỉ là một nhà Khổng học uyên thâm, mà còn là nhà tư tưởng chính trị- xã hội có những ý kiến khá độc lập và tiến bộ về mô hình tổ chức xã hội, đạo đức, văn hóa… Đặc biệt trong tư tưởng “hạ nhi thượng” của ông, tinh thần dân chủ và an sinh tiến bộ đã trở nên nổi bật nếu so sánh với tư tưởng Nho học chính thống của phong kiến đương thời. Dasan được đánh giá là bước chuyển tiếp tư tưởng sang thời Cận đại của Hàn Quốc. Bài viết sẽ tập trung nghiên cứu 3 điểm chính sau: (1) Dasan Jeong Yak-yong Chong YaYong và bối cảnh Hàn Quốc thế kỷ XVIII-XIX; (2) Tư tưởng “hạ nhi thượng” của Dasan Jeong Yak-yong Chong YaYong với khuynh hướng dân chủ, an sinh; (3)  Ý nghĩa của tư tưởng “hạ nhi thượng” và liên hệ với Việt Nam.

 

Từ khóa:      Nho gia Hàn Quốc, Dasan Jeong Yak-yong, Tư tưởng Hạ nhi thượng
Lượt xem:      224
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.