Đa dạng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Hàn Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Đa dạng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Hàn Quốc hiện nay
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Nghị Thanh
Mã tài liệu:      1906763813
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      6
Số trang:      65-72
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hàn Quốc là quốc gia đa tôn giáo. Hiến pháp Hàn Quốc thừa nhận quyền tự do tôn giáo của người dân và sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Trong bài viết này, tác giả sẽ làm rõ sự đa dạng tôn giáo ở Hàn Quốc, những nội dung cơ bản của chính sách tôn giáo của Hàn Quốc hiện nay và rút ra một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.

 

Từ khóa:      Tôn giáo ở Hàn Quốc, Chính sách tôn giáo ở Hàn Quốc, Đa dạng tôn giáo ở Hàn Quốc
Lượt xem:      235
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.