Một vài so sánh về đặc điểm vốn xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc
Tiêu đề:      Một vài so sánh về đặc điểm vốn xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc, Xã hội
Tác giả:      Cao Thị Hải Bắc
Mã tài liệu:      2876070042
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      2
Số trang:      63-74
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết so sánh có hệ thống về đặc điểm vốn xã hội của người Việt và người Hàn theo 3 thành tố cơ bản nhất của vốn xã hội: lòng tin xã hội, quan hệ giúp đỡ, sự tham gia xã hội. Đóng góp rõ nhất của bài viết là đã chỉ ra được một số điểm tương đồng và khác biệt về vốn xã hội của hai dân tộc trên cơ sở tổng hợp và phân tích tài liệu đi trước. Nói chung, vốn xã hội của người Việt đã và đang phát triển song song theo cả hai khuynh hướng co cụm vào trong và vươn ra ngoài. Trong khi đó, vốn xã hội của người Hàn lại mang nhiều đặc điểm co cụm vào trong hơn.

 

Từ khóa:      Vốn xã hội, Lòng tin xã hội, Quan hệ giúp đỡ, Sự tham gia xã hội
Lượt xem:      285
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.