Giá trị tư liệu thơ văn xướng họa của sứ thần Việt Nam Nguyễn Công Hãng với các sứ thần Hàn Quốc
Tiêu đề:      Giá trị tư liệu thơ văn xướng họa của sứ thần Việt Nam Nguyễn Công Hãng với các sứ thần Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Lý Xuân Chung - Nguyễn Huy Khuyến
Mã tài liệu:      5691383916
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      1
Số trang:      60-66
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Thơ xướng họa giữa Nguyễn Công Hãng Việt Nam với Yu Jip Il (Du Tập Nhất), Yi Se Keun (Lý Thế Cẩn) Hàn Quốc còn lưu giữ được ở cả hai  nước Việt Nam và Hàn Quốc là tài liệu quý hiếm và quan trọng để nghiên cứu nhiều vấn đề về văn học, sử học, lịch sử ngoại giao… của hai nước. Bài viết sẽ tiến hành khảo sát văn bản và nêu lên những giá trị của những bài thơ trên.

 

Từ khóa:      Nguyễn Công Hãng, Yu Jip Il (Du Tập Nhất), Yi Se keun (Lý Thế Cẩn), Thơ xướng họa
Lượt xem:      331
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.