Một số cải cách chủ yếu trong hệ thống quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Một số cải cách chủ yếu trong hệ thống quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc hiện nay
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      1794168721
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      11
Số trang:      33-43
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nhằm tìm hiểu về hệ thống quản lý đầu tư công của Hàn Quốc hiện nay, quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn (trước và sau khủng hoảng 1997-1998) từ đó chỉ ra những hạn chế và cải cách chủ yếu để hệ thống này trở nên hiệu quả hơn và là một trong những nước có hệ thống quản lý đầu tư công hiệu quả nhất hiện nay.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Quản lý đầu tư công, Cải cách
Lượt xem:      267
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.