Sử dụng và quản lí nguồn nhân lực chất lượng cao ở Hàn Quốc (từ 1990 đến nay)
Tiêu đề:      Sử dụng và quản lí nguồn nhân lực chất lượng cao ở Hàn Quốc (từ 1990 đến nay)
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế, Xã hội
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      1817272218
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      10
Số trang:      29-38
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ năm 1990 đến nay, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được xem là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất đối với quá trình phát triển quốc gia của Hàn Quốc. Có thể thấy, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc bao hàm việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, quản lý và chế độ đãi ngộ là một quá trình liên tục. Trong phạm vi  bài viết này, những nội dung chủ yếu được đề cập đến chỉ dừng lại ở vấn đề sử dụng, quản lý, chế độ đãi ngộ từ năm 1990 đến nay.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Nguồn nhân lực chất lượng cao, Quản lí, Sử dụng
Lượt xem:      340
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.